pikk.ee
Baltic Deal - parimad põllumajandustavad praktikas
Veekeskkonnast hoolivad Eesti põllumajandustootjad on valmis oma kogemusi jagama ka teiste Läänemere riikide tootjatega. Kõik regiooni riigid peavad üles näitama aktiivset tege­vust, et väheneks Läänemere eutrofeerumine. Siin on oma osa ka Eesti tootjatel, kes oma häid põllumajandusalseid kogemusi teiste riikide toot­jatega vahetavad. Baltic Deal on Euroopa Liidu projekt, mis ühendab põllumajandustootjad ja nõuandeorganisatsioonid