pierwszyul.pl
30 marca 2014 – pierwszy przegląd
Pierwszy przegląd, tydzień po przywiezieniu rodzin. W obu ulach po dwie ramki czerwiu krytego i jednej odkrytego, po trzy ramki pokarmu zasklepionego i reszta pyłek i nakrop z iwy. Rodzina w ulu z …