phongtuc.vn
Văn khấn Thần Tài Thổ Địa | Phong tục tập quán
Ngày vía của Thần Tài là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch. Ngày vía của Thần Tài mọi người thương mua : 1 bình bông, 1 con tôm, 1 con cá lóc nướng, 1 con cua, 1 miếng heo quay, 1 bộ giấy tiền vàng mã,