phongtuc.vn
Tục cưới hỏi tối giản trên đảo Phú Quý | Phong tục tập quán
Ở đảo Phú Quý (Bình Thuận), nam nữ ưng nhau không cần tổ chức cưới hỏi, chỉ thông qua thủ tục nói chừng (dạm ngõ) của cha mẹ hai bên là có thể nên nghĩa vợ chồng. Phú Quý là một đảo có diện tích 16 km