phongtuc.vn
Tứ đổ tường là gì? | Phong tục tập quán
Tứ đổ tường là một cụm từ không lấy được thiện cảm của nhiều người. Tứ đổ tường có nghĩa là 4 cái nghiệp "phá gia chi tử", bốn loại lạc thú trần gian gồm có: Cờ bạc – Rượu chè – Trai gái – H