phongtuc.vn
"Trai khôn tìm vợ chợ đông" | Phong tục tập quán
Cái câu ca dao "Trai khôn tìm vợ chợ đông/ Gái ngoan tìm chồng giữa chốn ba quân" tổng kết kinh nghiệm chọn vợ, chọn chồng của ông bà ta khá thú vị. Hai địa điểm mà ở đó người phụ nữ và ngườ