phongtuc.vn
"Tháng 7 âm lịch" và những điều phải tuyệt đối tránh theo dân gian | Phong tục tập quán
Người ta quan niệm, tháng 7 Âm lịch " Tháng Cô Hồn" là tháng của ma quỷ. "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành" là câu cửa miệng của người xưa vì vậy trong tháng đặc biệt như tháng 7