phongtuc.vn
Feng shui | Phong tục tập quán
Feng shui (i/ˌfɛŋ ˈʃuːi/ feng-shoo-ee;[1] pinyin: fēng shǔi, pronounced [fɤ́ŋ ʂwèi] ( listen)) is a Chinese system of geomancy believed to use the laws of both Heaven (Chinese astronomy) and Earth to