phongtuc.vn
Bàn luận câu "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" | Phong tục tập quán
Tôi đoán chừng câu "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật" xuất hiện trong thời gian sau chiến tranh thế giới lần thứ hai và trước khi dất nước bị chia đôi. Thời còn trẻ tôi cũng đã từng hả hê