phongtuc.vn
100 Điều Nên Biết Về Phong Tục Tập Quán Việt Nam | Phong tục tập quán
Phong tục làm cho sắc thái văn hóa trở nên đa dạng, phong tục giúp chúng ta phân biệt được cộng đồng này, dân tộc này, nước này khác với cộng đồng khác, dân tộc khác, nước khác. Sống đúng với phong tụ