peterstinckens.eu
Gedragslekken, hoe we onszelf verraden met non-verbale communicatie
Communicatie is meer dan woorden alleen. Wanneer non-verbale communicatie niet strookt met hetgeen men beweert, dan spreken we van gedragslekken.