peterlindberg.com
Nedlagda Juvelbageriet i Göteborg
Nedlagda Juvelbageriet i Bäckebol i Göteborg några år innan det lades ned.