peterdecock.be
Proces-verbaal door verbalisant die zelf deelnam aan het verkeer, geldt enkel ten titel van inlichting en kan worden berecht met alle middelen naar recht.
beklaagde, vertegenwoordigd door Meester Tulkens Piet, advocaat te Antwerpen loco Meester De Cock Peter, advocaat te Brasschaat.Beklaagd als hebbende te Antwerpen op 23 februari 2017A) als weggebruiker of bestuurder van een voertuig op de openbare weg. nagelaten te hebben zich te gedragen naar de verkeerstekens en