petek.com.tr
Faliyet Alanları
Dolgu Barajlar Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Barajlar Ön Yüzü Beton Barajlar Ağırlık Barajlar Baraj İşletme Çalışmaları Baraj Rehabilitasyon Çalışmaları Otoyollar Devlet Yolları, İl Yolları Kentsel Ulaşım Yolları Servis Alanları (Park, Hizmet ve Bakım Tesisleri)