peteboc.com
Lịch cắn cáp của cá mập » Pê tê bóc
#Peteboc Sau khi viết bài về cáp mập, BQT đã nhận được nhiều thắc mắc cụ thể khi nào thì cá mập cắn cáp, trước đấy có sự kiện gì v.v… Để tìm hiểu rõ hơn Pê tê bóc đã nhờ đến Google để lập ra lịch cắn cáp của …