peteboc.com
Hướng dẫn đăng ký » Pê tê bóc
Để đăng kí beta Pê tê bóc, các bạn có thể truy cập vào: https://m.peteboc.com/signup Trong email các bạn nhận được sẽ có 8 mã code, bạn chọn 1 trong 8 mã đó để nhập vào ô mã mời: Trên Pê tê bóc, các bạn có thể dùng nick name …