peteboc.com
Nựng » Pê tê bóc
Là hành động mà ông Nguyễn Hữu Linh đã làm với một bé gái 9 tuổi trong thang máy ở Quận 4, gây phẫn nộ trong dư luận. Ông Linh 61 tuổi, quê Q.Hải Châu, Đọc tiếp…