peteboc.com
Nâng đỡ không trong sáng » Pê tê bóc
Là vụ Trần Vũ Quỳnh Anh, một nhân viên tạp vụ, sau khi đi vào chỗ tối (không trong sáng) cùng với sếp là ông Ngô Văn Tuấn bỗng dưng xuất hiện tài năng xuất Đọc tiếp…