petchi.com
چگونه به گربه ی خود قرص بخورانیم؟ - Petchi
قرص دادن به یک گربه می تواند مار بسیار سختی باشد. تابحال برای شما پیش آمده است که بخواهید به گربه ی خود قرص بدهید و او همان لحظه قرص را جلوی پای شما روی زمین تف می کند؟ وقتی این اتفاق افتاد مطمئنا شما درگیر یک جدال سخت با گربه خود خواهید شد. بعضی …