petchi.com
رفتارهای مخرب سگ ها: جویدن و خراب کردن وسایل خانه - Petchi
شما به خانه می آیید و می بینید که متکای عزیزتان پاره پارهر روی تخت ریخته شده و همه ی خانه به هم ریخته است. احتمالا اولین چیزی که به ذهنتان می رسد این است که سگ شما از اینکه او را تنها گذاشته اید عصبی شده و خواسته از این طریق از شما انتقام …