pcd-reunie.nl
Wist-je-datje? (6) | PCD-reünie
247 reünisten hebben onze belangstellingsinventarisatie ‘Minilesjes’ ingevuld. Minilesjes op 21 september zullen in ieder geval worden gegeven door: Cor Kremers (Aardrijkskunde), Rinus Pecht (LO)…