pcd-reunie.nl
Wist-je-datje? (5) | PCD-reünie
In totaal 48 (oud-)personeelsleden hebben zich tot nu toe ingeschreven ! Hiervan zijn er 20 30 jaar of langer aan PCD verbonden. De heren Smeur en Kremers (Ak) spannen de kroon met respectievelijk 51…