pcd-reunie.nl
Wist-je-datje? (4) | PCD-reünie
Uit het jaar 1996 komen 20 oud-leerlingen naar de reünie, ex aequo met 21 oud-leerlingen zijn de jaren 1985, 1998 en 2008 en de meeste komen met als ‘laatste jaar’ op Peelland College Deurne uit 1986…