pavb.lt
Reti spaudiniai
Retų knygų fondas bibliotekoje pradėtas kaupti 1989 m. Tuomet fondo pagrindą sudarė 3000 egz. tarpukaryje veikusios Panevėžio valstybinės viešosios bibliotekos knygų ir 1969 m. įsigytos kalbininko, mokytojo Leono Kuodžio (1902–1975) asmeninės bibliotekos knygos. Dabar šį fondą sudaro per 37000 spaudinių, išleistų iki 1945 metų. Seniausia knyga bibliotekoje yra 1713 metais išleisto Konstantino Sirvydo trijų kalbų..... Skaityti daugiau