paradijsindepolder.nl
TONGERBLOMKE
Hondsdraf heet 'tongerblomke' in het Fries. De bloemetjes bloeien uitbundig in april en mei. Het weer is dan nog grillig en Erwin Dijkstra vermoedt dat de naamgeving daarop terug te voeren is: 'tonger' betekent donder in het Fries.