paradijsindepolder.nl
LUSLANDJE
Mini-natuurgebiedje dat in de lus van een snelweg ligt. bedoeld voor een goede afwatering van de weg. Vaak een grasveldje met boomaanplant of riet met een watertje. Nieuw woord, bedacht door: Karin Abma.