pan-iranist.info
امیدواری به نجات “گاو‌خونی” با حیات زاینده‌‌رود
شهروندان اصفهانی از روز چهارشنبه ، ۱۴ آبان با گشایش بخشی از آب موجود در سد زاینده رود بر روی بستر خشک این رودخانه، شاهد جاری شدن دوباره این رود بودند. جریان آب رودخانه زاینده‌رود از خردادماه گذشته …