pan-iranist.info
نیروهای امنیتی از تدفین پیکر سرور محسن پزشکپور جلوگیری کردند.
از پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور هم مي‌ترسند!با خبر شديم در يک عمل غير اخلاقي و غيرانساني و غير قانوني، نهادهاي امنيتي از تحويل پيکر بي‌جان سرور محسن پزشکپور خودداري کرده و اظهار داشته‌اند خود آنها…