pan-iranist.info
چین در آستانه تجزیه قرار گرفته است
هنگ‌کنگ گرفتار یکی از طولانی‌ترین و جدی‌ترین تظاهرات از زمان واگذاری دوباره این کشور به چین در سال 1997 شده است. دموکراسی‌خواهانی که رهبری این تظاهرات را در دست دارند می‌گویند در صورتی که دولت هنگ‌…