pan-iranist.info
داعش برنامه آموزشی مدارس موصل را تغییر داد
گروه تروریستی داعش با آغاز سال تحصیلی جدید اعلام کرد که ادبیات، تاریخ، هنر و معارف مسیحی (برای اقلیت ها) برای همیشه از برنامه درسی دانش آموزان موصل و شهرهای پیرامون که در کنترل این گروه است، حذف می…