pan-iranist.info
آمارهای متناقض دولت روحانی درباره پایان پروژه‌های نیمه تمام
در حالی‌که معاون اجرایی رییس جمهوری ایران پیشتر زمان لازم برای اتمام ۷۵ هزار پروژه‌ نیمه تمام در ایران را ۲۴ سال اعلام کرده بود، معاون پارلمانی حسن روحانی می‌گوید که اتمام این پروژه‌ها بیش از ۴۰ سا…