pan-iranist.info
یک چهارم نقدینگی کل ایران در اختیار حدود شش‌صد نفر
عزت‌اله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایران می‌گوید: اکنون یک چهارم نقدینگی کل کشور در اختیار حدود ۶٠٠ نفر است که این رقم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان است. عزت‌اله یوسفیان ملا روز…