pan-iranist.info
ازسرگیری مذاکرات دوجانبه اشتون و ظریف
ظریف و اشتون در ادامه گفت‌وگوهای ایران و 1+5 در وین 4، صبح روز سه‌شنبه ساعت 10 و 30 (9:30 به وقت محلی) مذاکرات را در استانبول از سر گرفتند. به گزارش سازمان جوانان پان ایرانیست به نقل از ایسنا، ایرا…