pan-iranist.info
هر نماینده مجلس سالانه چقدر هدیه دریافت می کند؟
خبرگزاري مهر درباره پس‌لرزه‌های هدایایی که سازمان تامین اجتماعی به 37 نماینده و به روایتی دیگر به 150 نماینده داده است، نوشت: «پس‌لرزه‌ها ادامه دارد و از قضا هر روز هم شاخ و برگی به این هدایا افزود…