pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست در محکومیت حرکت تروریستی اخیر
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران سازمان جوانان حزب پان ایرانیست حرکت تروریستی در شهرستان مهاباد را که منجر به شهادت تنی چند از هموطنان مهابادی در مراسم رژه به مناسبت هفته دفاع مقدس شد، به شدت م…