pan-iranist.info
پورجوادی: نام فردوسی و شاهنامه در صدا وسیما تابو است/مدیرانی که هویت ایرانی ندارد با هویت ملی ستیز می کنند
نصرالله پورجوادی استاد دانشگاه و عرفان شناس برجسته کشورمان ضمن یادداشتی در فیس بوک از سیاست های ضدایرانی صداوسیما انتقاد کرد. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذری ها استاد نصرالله پورجوادی با ذکر خاط…