pan-iranist.info
دور اول مذاکرات هسته‌ای ژنو پایان یافت
دور اول از نخستین روز اجلاس هسته‌ای ژنو با ابراز امیدواری وزیر امور خارجه ایران به پیشرفت در این مذاکرات پایان یافته است.دو طرف مذاکره توافق کرده اند که طرح پیشنهادی ایران که در اجلاس قبلی ژنو در س…