pan-iranist.info
شهردار شدن قالیباف برای بار سوم خلاف قانون است
رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: درخواست دستور موقت برای لغو حکم شهرداری قالیباف از سوی قاضی پرونده مردود شد و برای رسیدگی ماهیتی منتظر دفاعیه شورای شهر هستیم. ماجرای شکایت وکلا و خبرنگاران د…