pan-iranist.info
سقوط اقتصاد ایران در طی دو سال گذشته
بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان رشد صنایع ایران در دو سال منتهی به پاییز ۹۱ از حدود ۱۰ درصد به کمتر از منفی ۱۳ درصد سقوط کرده است. گزارشی از مجلس نیز حاکی از سقوط شاخص‌های اقتصادی در سال‌های اخیر اس…