pan-iranist.info
محمد علی بهمنی: “ممیّزى کتاب” یعنى قیچىِ فکر
محمدعلی بهمنی، شاعر و منتقد حوزه ادبیات، می‌گوید: ممیزی با کارشناسی کتاب فرق دارد؛ ممیز فکر را قیچی می‌کند، اما کارشناس کتاب، ضعف نوشتاری اثر را از بین می‌برد. او اگرچه به وزیر تازه …