pan-iranist.info
تقابل قدرت در جمهوری اسلامی، خواست ملت و انتخابات
بردیا صالحی برای ورود به بحث انتخابات ریاست جمهوری دورهٔ یازدهم باید در آغاز دو نکته را مد نظر داشت. ۱-احمدی‌نژاد و اتاق فکری که در این چند سال و به ویژه در دولت دهم با وی همراه بوده است را نمی‌توا…