pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان حزب پان ایرانیست پیرامون بمب گذاری در مسجد جامع زاهدان
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران سازمان جوانان حزب پان ایرانیست ضمن اعلام همدردی با خانواده جان باختگان و مجروحان حادثه بمب گذاری مسجد جامع زاهدان، این اقدام تروریستی را به شدت محکوم کرده و این…