pan-iranist.info
در پی عدم تمدید مرخصی حسین شهریاری به زندان رجایی شهر کرج بازگشت
سرور حسین شهریاری از اعضای پیشکسوت و پرسابقه حزب پان ایرانیست روز جمعه مورخه 25 تیر 1389 در پی عدم تمدید مرخصی خود را به زندان رجایی شهر کرج معرفی نمود. ایشان که در تاریخ پنجم مهر ماه ۱۳۸۸ به جرم …