pan-iranist.info
وندی شرمن: مذاکرات با ایران شکست نخورده است
وندی شرمن: مذاکرات با ایران شکست نخورده است آمریکایی ها نفر سوم وزارت خارجه خود را برای مذاکره با ایران فرستاده اند. .«وندی شرمن» در وزارت خارجه آمریکا به بن بست شکنی و باز کردن درهای بسته …