pan-iranist.info
یارانه نقدی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی قطع شد
یارانه نقدی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار ایرانی قطع شد دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها روز دوشنبه از حذف «چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر» از سیستم دریافت یارانه نقدی خبر داد. پیشتر اعلام شده بود که این ست…