pan-iranist.info
نامه مادر ابوالفضل عابدینی به ریاست قوه قضائیه
ابوالفضل عابدینی ار اعضای حزب پان ایرانیست و مسول سابق روابط عمومی مجموعه فعالان حقوق بشر که در یورش 11 اسفند ماه بازداشت شد هم اکنون در زندان اوین بسر می برد .از اینرو مادر ایشان طی نامه ای که به …