pan-iranist.info
نیروی انتظامی با زنان هنرمند بد حجاب برخورد می کند
نیروی انتظامی با زنان هنرمند بد حجاب برخورد می کند بهمن کارگر٬ معاون اجتماعی نیروی انتظامی خواستار برخورد با زنان هنرمندی شد که در جشنواره‌های بین‌المللی «کشف حجاب» می‌کنند و با «نامحرم» د…