pan-iranist.info
عقب نشینی دولت در طرح انتقال کارمندان دولت
عقب نشینی دولت در طرح انتقال کارمندان دولت طرح انتقال بخشی از کارمندان دولت از پایتخت که با سر و صدای فراوان و عجولانه به اجرا گذاشته شد، بی سروصدا منتفی می‌شود. بنابر گزارش‌ها بسیاری از ای…