pan-iranist.info
درسهایی که باید از نبرد در خرمشهر گرفت – میلاد دهقان
« درسهايي که بايد از نبرد در خرمشهر گرفت » ميلاد دهقان پس از انقلاب اسلامي در بهمن 57 تا چند ماه اوضاع کشور آشفته بود و اين آشفتگي باعث شد دشمنان اين آب و خاک به تکاپو بيافتند. در خرد…