pan-iranist.info
بیانیه سازمان جوانان پیرامون بازداشت مهندس رضا کرمانی
به نام خداوند جان و خرد پاینده ایران همانطور که در خبرها آمده است سرور مهندس رضا کرمانی، پیشکسوت گرانقدر نهضت پان‌ایرانیسم و از رهبران ارشد حزب پان‌ایرانیست، شامگاه پنجشنبه 06/12/1388 به همراه تنی …